LAG Podralsko

Operační program Zaměstnanost

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko 2014+:

Výzva LAG Podralsko - Prorodinná opatření I

Pozvánka na seminář k výzvě Prorodinná opatření I: http://lagpodralsko.com/doc/pozvanka-prorodinna-opatreni.pdf
Prezentace ze semináře k Výzvě LAG Podralsko - Prorodinná opatření I (realizace semináře 27.4.2017): http://lagpodralsko.com/doc/seminar-prorodinna-opatreni.pdf

Text výzvy Prorodinná opatření I
(vyhlášena 10.4.2017, ukončení příjmu žádostí 31.5.2017):
http://lagpodralsko.com/doc/lag-prorodinna-opatreni-i.pdf    

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů:
http://lagpodralsko.com/doc/lag-priloha-1-hodnoceni-a-vyber-projektu.pdf

Stanovy LAG Podralsko z.s. : http://lagpodralsko.com/doc/stanovy.pdf

Odkaz na portál pro žadatele o podporu z ESIF:  https://mseu.mssf.cz/
(nutná registrace na portálu, založení a zpracování žádosti o podporu)

Programový rámec CLLD LAG Podralsko 2014+ pro Operační program Zaměstnanost:
http://lagpodralsko.com/doc/programovy-ramec-opz.pdf   

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF):
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz

Výzva ŘO OPZ č. 47 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS) zde: