LAG Podralsko

Dotazník pro přípravu plánovacího období 2021-2027

 

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který byl připraven za účelem zjištění potřeb obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů na území LAG Podralsko z.s. pro návrh priorit, cílů a opatření plánovacího období 2021 - 2027.

 

Pouze pokud budeme co nejpřesněji znát potřeby v území působnosti LAG Podralsko z.s., můžeme správně nastavit naši strategii na plánovací období 2021 - 2027 a tím i výzvy pro Vaše žádosti o dotace!

 

Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 15. 7. 2020!

 

Dotazník najdete na tomto odkazu:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO6MTRp5UNHAVWgtMkTlD4unDzmuDvKNDZz1u8jEvNH5p1xw/viewform?usp=sf_link

 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci!

 

 realizační tým Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko z.s.