Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE LAG PODRALSKO II, REG. Č. PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008542

Projekt řeší zabezpečení přípravných a provozních činností kanceláře LAG Podralsko, souvisejících s realizací SCLLD LAG Podralsko na svém území působnosti na plánovací období 2014-2020 v oblastech realizace, animace a propagace SCLLD LAG Podralsko 2014+ a animace škol a školských zařízení. Cílem projektu je tedy zabezpečit organizačně a provozně realizaci komunitně vedeného místního rozvoje na území LAG Podralsko, systém administrace projektů, vyhlašování výzev, školení, semináře, workshopy, propagační akce a konzultace pro potenciální žadatele ze všech sektorů do výzev OP, vyhlašovaných prostřednictvím LAG Podralsko a uvedených v SCLLD LAG Podralsko 2014+ jako prioritních pro dané území.

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.