Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Příprava IROP

EU-MMR-Barevne-RGB.jpg

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Část pracovníků, která má IROP na starosti, se označuje jako Řídicí orgán IROP. Ten vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je.

Programové rámce IROP pro plánovací období 2021 – 2027

 - Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
        Verejna_prostranstvi.pdf
 - Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
        Cestovni_ruch.pdf
 - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
        Hasici.pdf
 - Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
        Vzdelavani.pdf
 - Infrastruktura pro sociální služby
        Socialni_sluzby.pdf

Předpokládaná alokace PR IROP:
Méně rozvinuté regiony 115 387 323 Kč

Přechodové regiony 10 193 110 Kč
Pro rok 2023 – 2025 přiděleno 70% alokace, zbývajících 30% závisí na naplnění milníku k červnu 2025!

Harmonogram výzev pro rok 2024

Seznam investičních záměrů LAG Podralsko z.s.
Seznam investičních záměrů Programového rámce IROP LAG Podralsko platný ke dni: 09.08.2023
Seznam investičních záměrů Programového rámce IROP LAG Podralsko slouží jako podklad pro hodnocení kritéria věcného hodnocení. Kritérium oceňuje projekty s vyšším stupněm připravenosti a projednávání záměru v území v souladu s principy CLLD. 

Interní postupy LAG Podralsko z.s. pro Programový rámec Integrovaného regionálního programu
Interni_postupy_LAG_Podralsko_IROP_21-27_02.pdf

Etický kodex

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO IROP:

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

48. Výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) 
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

49. Výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

61. Výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

73. Výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD) 
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

86. Výzva IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)
(do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.