Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

SZP

Příprava Programového rámce Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Intervence 52.77 LEADER

 

Schválený programový rámec SZP
PR_SZP_FINAL.pdf

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro PR Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027 jako součást SCLLD.
Pravidla__

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027
Pravidla

Tisková zpráva k SZP
Tiskova_zprava_k_SZP.pdf

Povinné přílohy předkládané nejpozději při podání Žádosti o dotaci na RO SZIF
Povinne_prilohy_predkladane_nejpozdeji_pri_podani_Zadosti_o_dotaci_na_RO_SZIF.pdf

Oprávnění žadatelé dle Fichí:

Fiche 1 Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt

Fiche 2 Lesnické podnikání a hospodaření v lese: Podnikatelské subjekty podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, držitelé lesa

Fiche 3 Nezemědělské podnikání: Podnikatelské subjekty

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků: Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí: Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Fiche 6  Neproduktivní infrastruktura v krajině: Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.