Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

SZP

Příprava Programového rámce Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Intervence 52.77 LEADER

 

Odkaz na dotazník k přípravě PR SZP:

https://forms.gle/4tSEKbBqFWMTtj5Z6 

 

Připravujeme Programový rámec SZP a jeho finanční plán na období 2023 -2027. Měl by korespondovat s potřebami žadatelů z území MAS.

Prosím, věnujte čas tomuto dotazníku, pokud plánujete v období 2024 - 2027 čerpat dotace z výzev SZP (dříve PRV) prostřednictvím LAG Podralsko.

Vyplnění je možno provádět do 31.6.2023. Na základě výstupů z dotazníkového šetření bude do území rozdělena v rámci SZP alokace ve výši 62 522 700 Kč.

Žadatelé musí mít sídlo nebo provozovnu na území LAG Podralsko.

 

Oprávnění žadatelé dle Fichí:

Fiche 1 Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt

Fiche 2 Lesnické podnikání a hospodaření v lese: Podnikatelské subjekty podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, držitelé lesa

Fiche 3 Nezemědělské podnikání: Podnikatelské subjekty

Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků: Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí: Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Fiche 6  Neproduktivní infrastruktura v krajině: Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.