Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

Informace pro veřejnost

Realizovaný projekt byl podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2021.
Žadatel:  LAG Podralsko z.s., IČ: 26663015, Zahrádky 130, 471 01 (kancelář: náměstí Republiky 46, Doksy)
Termín realizace: 1.1.2021 -31.12.2021
Název projektu: „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“
Výše dotace:  120 000 Kč
Číslo smlouvy:  OLP/651/2021
Anotace projektu: Podpora činnosti LAG Podralsko z.s l. - Zajištění vlastního 5% podílu na spoluúčast v projektu na režie kanceláře. Vybavení, činnost a služby časově neuznatelné nebo neuznatelné v jiných projektech.
Realizovaný projekt byl podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2020. 
Žadatel:  LAG Podralsko z.s., IČ: 26663015, Zahrádky 130, 471 01
Termín realizace: 1.1.2020 -31.12.2020
Název projektu: „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“
Výše dotace:  120 000 Kč
Číslo smlouvy:  OLP/858/2020
Anotace projektu: Podpora činnosti LAG Podralsko z.s l. - Zajištění vlastního 5% podílu na spoluúčast v projektu na režie kanceláře. Vybavení, činnost a služby časově neuznatelné nebo neuznatelné v jiných projektech.

Realizovaný projekt byl podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2019. 
Žadatel:  LAG Podralsko z.s., IČ: 26663015, Zahrádky 130, 471 01
Termín realizace: 1.1.2019 - 31.12.2019
Název projektu: „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“
Výše dotace:  113 666,60 Kč
Číslo smlouvy:  OLP/661/2019
Anotace projektu: Podpora činnosti LAG Podralsko z.s - mzdové náklady (DPP/DPČ/PS) a náklady na materiál, služby a činnost, které nelze nárokovat v CLLD LAG Podralsko a jiných projektech.

Realizovaný projekt byl podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018. 
Žadatel:  LAG Podralsko z.s., IČ: 26663015, Zahrádky 130, 471 01
Termín realizace: 1.1.2018 -31.12.2018
Název projektu: „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“
Výše dotace:  120 000 Kč
Číslo smlouvy:   OLP/2068/2018
Anotace projektu: Podpora činnosti LAG Podralsko z.s - mzdové náklady (DPP/DPČ/PS) a náklady na materiál, služby a činnost, které nelze nárokovat v CLLD LAG Podralsko a jiných projektech.

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.