Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!
Logo LAG

LAG Podralsko.

OP Z+

Obrázek1.png

Operační program Zaměstnanost plus (OP Z+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Výše podpory činí 100 %.

Výše spoluúčasti činí 0 %.

Realizátorem programového rámce OPZ+ je LAG Podralsko, z.s. prostřednictvím klíčových projektů. 

Název projektu Podpora komunitního života na území působnosti LAG Podralsko z.s.

CZ.03.02.01/00/22_008/0000040

Období realizace 1 etapy projektu – 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Celková alokace – 11.095.324,80 Kč

Partneři projektu:

Dům dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - https://www.smetankanovybor.cz/ 

Charita Česká Lípa - https://ceskalipa.charita.cz/ 

Lutra, z.s. - http://www.sklutra.cz/ 

Šešule, z.s. - https://www.sesule.cz/ 

Rodina v centru, z.ú. - https://www.rodinavcentru.cz/ 

LÍP A SPOLU, z. s. - https://www.lipaspolu.cz/ 

Realizované aktivity – Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce (aktivity podpora sociálně znevýhodněných osob pomocí motivace, aktivizace, zvyšování kompetencí a tréninkové zaměstnávání), Posilování rodinných vazeb (aktivity komunitní dětské kluby a komunitní venkovské tábory pro zvýšení uplatnitelnosti rodičů na trhu práce) a Komplexní podpora pečujících osob s dítětem s PAS (aktivity zaměřeny na pomoc rodinám zejména s duševně nemocným dítětem ve stabilizaci rodinného systému).

Aktivity by měly primárně přispět ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí. Veškeré intervence jsou vedeny záměrem posílit soběstačnost venkova a zapojit místní aktéry do pomoci osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí.

Akční plán:

http://lagpodralsko.com/doc/akcni-plan-mas-opz-.pdf


Zápisy z jednání realizačního týmu, odborníků z území a partnerů:

http://lagpodralsko.com/doc/zapisy-op-z+.pdf

Zpět

© Copyright 2022 EasyComp s.r.o.